Полезно

Оптимизъм за бизнеса

Аутсорсингът - светъл лъч за българския бизнес

 

В поредната година на неособено бляскаво икономическо представяне за България аутсорсингът е един от малкото сектори, които вдъхват оптимизъм.

И през 2012 година този сектор отчита двуцифрен ръст на оборота и на разкритите нови работни места. За тази година новите работни места, създадени от аутсорсинга, са между 12 и 15 хиляди. Близо 40 мултинационални корпорации са пренесли част от производствената си дейност и са я прехвърлили в България.

Според някои прогнози в средносрочен план заетите в бранша може да се утроят. Налице е и абсолютно неразработеният потенциал на градовете извън София, където обаче има университети и академична общност.

Една от най-разпространените дейност, влизаща в портфолиото на аутсорсинга, са кол центровете. Великобритания, Франция, Италия - компании от тези държави идват в България и наемат млади кадри, които да помагат за развитието им. Тук те намират хем квалифицирана, хем по-евтина работна ръка, а и разходите за офис помещения и консумативи са по-малки. Пестят се и данъци.

Според проучвания на международни консултантски компании в аутсорсинг индустрията България се конкурира с Полша, Чехия, Словакия и Румъния.

Аутсорсинг индустрията е работодател най-вече на млади хора. И се смята, че тя може да помогне да се реши проблемът с много високата младежка безработица в България.

Всяка година от университетите ни излизат близо 65 хил. нови кадри. 12% от тях е доказано, че могат незабавно да бъдат наети в аутсорсинг индустрията, която търси партньорство с академичната общност. Но все още у нас няма добро партньорство с университетите, информира bTV. В Полша например има такова и там ангажирани в подобни компании са 27% от завършващите.