Полезно

Аутсорсинг... или намаляване на разходи

 Аутсорсингът: Идеалното решение за намаляване на разходите

 Когато лайтмотивът на сегашната икономическа обстановка e „намаляване на разходите/оптимизиране на разходите”, важно решение за всяка компания, която иска да оцелее на пазара, е възлагането на определени услуги, които не са свързани с основните дейности на компанията, на външни изпълнители, като например: ИТ услуги , финанси и счетоводни услуги, юридически и човешки ресурси: подбор, персонал, лизинг, обучение, заплати и администрация.

Защо аутсорсингът е важен за намаляване и оптимизиране на разходите?

По-долу ще се опитам да илюстрирам някои от основните причини:

1. Намаляване на разходите за персонал:
за да се осигури гладкото функциониране на ИТ, заплати или счетоводни услуги, е необходимо да наеме екип, който да бъде готов да го върши и да бъде заплащан пропорционално на квалификацията и специализацията му. Тези разходи могат да бъдат изключени от самото начало, ако фирмите решат да поверят тези услуги на специализирана компания, която инвестира в правилния екип, който да предостави максимално качество на своите клиенти.
Липсата на проекти в продължение на период от време, изисква от работодателите да държат служителите си в режим на готовност, което запазва разходите, но не води до печалба.
когато един от служителите е в отпуск по болест или ваканция и вече не е на разположение, единственото, което може да се направи, е да се делегират на друг неговите отговорности. Това води до допълнителни разходи и рискът работата да не бъде свършена добре е много висок.
2. Намаляване на административните разходи
Наемането и поддържане на ефективен екип включва не само разходи, свързани със заплатите, но също така и разходи за:

* наем
* комунални услуги: газ, светлина, електричество
* комуникации: телефон, интернет
* хранене: вода, кафе и др
* мебели (бюра, столове, етажерки и т.н.)
* консумативи (хартия, канцеларски материали и т.н.)
* компютър (в допълнение с лицензи за различни програми, включително Windows, Office, счетоводство и заплати софтуер и т.н.) и ИТ поддръжка
* услуги по почистване

  Намирането на външен изпълните за тези услуги, може да намали или дори напълно да елеминира тези разходи.

  Управителите могат да се концентрират върху основните дейности на компанията.
  Намалява се риска от неправилно прилагане на всички законодателни промени и се позлват съвети от страна на доставчика, който има опит в тази област.
  Не са необходими повече инвестиции в счетоводството - подобряване на програмите за изчисляване на заплати, тъй като доставчикът е отговорен за тези допълнителни разходи.
  Постоянна гъвкавост по отношение на очакванията на клиента всеки път, когато отчетите и докладите за компаниите бъдат изисквани във формат, договорен между страните.
  Изследванията показват, че дадена компания може да спести до 21% от разходите чрез аутсорсинг на услуги за човешки ресурси и до 25% - 30% от аутсорсинг на счетоводни услуги.

  Няма никакво съмнение, че аутсорсингът е единственото решение за максимално оптимизиране на разходите на всеки бизнес, независимо дали е в криза или не.

 Аутсорсингът е единственото решение за оцеляване през настоящата икономическа криза,а и единственото решение за компании, които наистина искат да вложат средства и енергия в основните си дейности, оставяйки в ръцете на експерти свързаните с тях дейности.